Comments

1 comment

  • Avatar
    Tomáš Skočdopole

    zde se pouze logují dlouhotrvající dotazy. Soubor lze vyčistit. Spíš zvažte použití logrotate.

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.